Page 1 of 119 12345678910112651101 ... LastLast
Results 1 to 20 of 2371

Thread: Nederlands (Dutch)

 1. #1
  The Dutch Devil's Avatar Krakiszki the Hunter
  Content Emeritus

  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Netherlands
  Posts
  2,246

  Default Nederlands (Dutch)

  Zoals ik al zei is het oude thread gesloten, waarom is hier:

  Spoiler Alert, click show to read: 
  Zoals sommige al opgemerkt hebben zijn de posts counts van een paar mensen een stuk lager, dit is omdat er een groot aantal threads wordt verwijderd. De threads die verwijderd worden zijn grote threads met meer dan 10k posts, waarom dat is kan hier gelezen worden: Link.

  Het meest relevante stukje is dit:

  Quote Originally Posted by GrnEyedDvl View Post
  Report large threads, 10,000 or so posts. I have no idea how many we have, but we need to close them and open new ones.


  Quote Originally Posted by Originele OP View Post
  De mods hier geven de niet-Engelssprekenden onder ons de mogelijkheid om onze moedertalen te gebruiken. Alle Nederlanders moeten hier zijn. Gedraag je en hou je aan de regels, en ik zal niets doen, maar wee diegenen die het wel proberen te verzieken.
  Balen dat een paar van jullie zoveel posts verliezen.

  Hallo, ik ben de nieuwe burgerwacht

  lolIsuck
  Last edited by Frunk; July 04, 2017 at 05:44 AM. Reason: OPs merged.

  Patronized by the glorious all knowing Legio.

 2. #2

  Default damn was ik verveeld (dutch)

  een paar weken geleden, tijdens examen nederlands (ze zouden het echt moeten afschaffen), verveelde ik mij en liet mijn fantasie zijn gang gaan, pakte mijn klad blad en begon het op te schrijven.

  I
  Een deur ging open en een magere, kale man met een uitzonderlijk spits hoofd dat als een soort piramide uitkwam in zijn neus kwam de zaal binnen.
  Hoewel het geen al te aangename vertoning was, vond Sam het toch leuk dat hij binnenkwam. Hij verveelde zich al een eindeloze tijd, al vreesde hij dat dat nog maar zo’n vijf minuten was en nu zorgde de man voor wat afleiding.
  De meeste leerlingen keken even op maar bogen zich dan weer voorover om hun examen verder te maken maar Sam keek de man na terwijl die de zaal doorliep.
  Daarna zoog hij op zijn potlood en dwong zich toch nog één keer naar die 3de vraag op de tweede pagina te kijken.

  Na zo’n twintigtal seconden was Sam weer volop afleiding aan het zoeken. Tot zijn grote spijt was hij één van de weinige waaruit hij afleidde dat het nog lang geen tijd was om in te pakken.

  Hij keek de zaal verder rond en zijn oog viel op een tweede deur achterin de zaal.
  Het was een nooduitgang, en één van de weinige plaatsen waar Sam nog nooit was geweest. Ja, op de lange en soms saaie middagpauzes dwaalden Sam en zijn vrienden van door de school. Die avontuurtjes waren gevaarlijk maar zelden zonder resultaat. Zo was Sam’s grootste ontdekking, het vinden van de wijnkelder van de school. Ook zette ze vaak de verwarming hoger wat alleen via de hoofdboiler ging, maar Sam beschouwde dat meer als een weldaad dan als een misdaad, de school was gierig en zette de verwarming pas einde december op en voor maar één uur en dan had je nog leeraren die het onbeleefd vonden dat je een schaal of jas aanhoudt.
  Maar volgens een schoolmythe stond er een alarm op de nooduitgangen en leek het Sam een te groot risico.

  Sam zuchtte en keek verder, hij zat in een vrij grote rechthoekige zaal, niet modern maar ook niet ouderwets.
  Het was normaal de eetzaal maar werd ook tijdens de examens gebruikt.
  De twee langste muren bestonden vooral uit ramen die normaal al heel wat afleiding boden omdat de zaal zich op zo’n tachtig meter van de grond bevond en ze een blik over de stad gaf.
  Maar Sam had hier al veel saaie uren doorgebracht en vond geen plezier meer in het naar buitenstaren dus keek hij verder in de zaal. Er waren zo’n veertigtal lange tafels, vol met ingekerfde scheldwoorden en symbolen en bij sommige, als je pech had nog oude boterhammen die onder de tafels werden geplakt met kauwgummen.
  En omdat er maar twee leerlingen per bank mochten zitten, was spieken uitgesloten. Na nog wat rond gestaard te hebben zag hij eindelijk iets wat hem interesseerde.
  Sam glimlachte, een vrij gezette jongen met een groot vierkant gezicht duwde verveeld met zijn vingers een potlood de bank op liet het terugrollen en duwde het opnieuw. Het was niet dat was Sam amusant vond maar de aanblik van het meisje achter hem, dat normaal glad en schoon was, was nu helemaal gefronst en haar lippen bewogen geluidloos.

  Sam probeerde te lezen wat het meisje zei en bewoog zijn lippen net als de hare toen plotseling een raar geluid dat wel 5 tellen lang duurde hem deed schrikken.
  Het geluid kwam van achter de deur waaruit de man met het rare gezicht was gekomen.

  Sam keek naar de deur, hield zijn adem in en luisterde ingespannen. Hij hoorde niets, absoluut niets, keek rond zich en zag dat de andere leerlingen ook stilzaten en ingespannen luisterden.

  In de zaal was het muisstil. Na een halve minuut ingespannen luisteren begon Sam het beu te worden en hij zuchtte. Hij zag dat iedereen stil bleef en kuchte even om hun aandacht te trekken. Niemand reageerde en Sam, die had verwacht dat iedereen zich zou hebben omgedraaid en hem nu zou aanstaren,fronste zijn voorhoofd. Hij kuchte nog eens, nu iets luider.

  Iedereen bleef stilzwijgend zitten en verroerde geen vin. En nu Sam rondkeek, zag hij dat dat waar was, niemand verroerde een vezel, zo zat er bijvoorbeeld een jongen met een rode pul en blond haar met zijn arm in een abnormale en onthoudbare positie, alsof hij echt verstijfd was.

  Sam duwde zijn pennenzak van de bank en wachtte op reactie. Er gebeurde niets, hij wachtte nog even dacht na, en bedacht iets.
  Hij stond recht en was van plan om naar voor te gaan en kijken of- toen hij plots door het raam iets zag wat zijn vermoeden bevestigde, een kleine bruine vogel stond stil in de lucht, alsof hij bevroren was, en alsof de lucht rond hem ook bevroren was.
  Sam dacht na en kwam tot het besluit dat dat onmogelijk was, als de vogel zweefde moest ook de lucht “verstijfd” zijn maar als dat waar was kon Sam zich nu onmogelijk bewegen en kon hij zijn pennenzak niet hebben kunnen duwen. Tenzij, ging Sam verder dat alles wat ik aanraak weer ontdooit, hij keek naast zich en raakte een jongen aan, maar niets gebeurde. De jongen staarde nog altijd wezenloos naar zijn papieren en bewoog niet.

  Sam beet op zijn lip en dacht verder na, hij keek om zich heen en nam een drastisch besluit.
  Hij pakte een vrije stoel vast en hief die op.
  Als ik met de stoel het raam insla zou dat moeten breken, redeneerde hij, en naar beneden vallen en erop wijzen dat de lucht niet stilstaat en de tijd dus ook niet, want dat was zijn eerste vermoeden.
  Hij stapte naar het raam toe, hoopte dat nu niemand hem zou zien en hij gooide de stoel zo hard mogelijk tegen het raam dat makkelijk brak, de kleine scherven vielen naar beneden en maakte hetzelfde geluid als hagel als het op de grond kletste. Hoewel Sam wel tachtig meter boven de gewone grond stond. En het beneden veel meer lawaai zou maken. Hij keek vlug achter zich om zeker te zijn dat iedereen nog altijd wezenloos voor zich uitstaarde en niemand had gezien wat hij juist had gedaan.
  Hij keek terug door het raam en zag het vogeltje.
  Hij probeerde het voorzichtig te pakken zonder naar beneden te kijken. Hij pakte het zachte kleine diertje mee naar binnen en hield het met zijn hand zo’n tien centimeter boven de tafel en liet het los. Met een zachte plof kwam het vogeltje op de tafel neer en Sam keek verbaast naar het nog altijd verstijfde diertje. Nu snapte hij er niets meer van. Hij dacht verder na en besloot zijn eerste gedacht te volgen en naar de klok die rechts vooraan in de zaal hing te gaan kijken. De klok tikte geluidloos en Sam was juist van plan terug naar zijn plaats te gaan toen hij voetstappen hoorden. Ze kwam van op de gang die achter de zaal lag, die gang was eigenlijk één grote trappen hal en Sam hoorde dat ze dichterbij kwamen, het waren echter meer dan één paar voetstappen en ze gingen snel. Sam keek achter zich en vroeg zich af of hij zich moest verbergen. Hij was van plan op een stoel te gaan zitten en ook doen alsof hij verstijfd was. Maar terwijl hij naar zijn plaats liep, vloog de deur open en draaide Sam zich om.

  Twee mannen in rare lange mantels kwamen de zaal binnen. Een van de twee was vrij lang en breed met een rare scheve grijns op zijn gezicht, maar zijn ogen stonden scherp. Alsof hij zenuwachtig, maar toch uiterst geconcentreerd was. De tweede man was iets kleiner en smaller, hij zag er kalm uit maar ook geconcentreerd hij keek snel de zaal rond en keek naar Sam
  De twee mannen stapten snel naar Sam toe.
  Nu was Sam ook echt verstijfd hij probeerde iets te zeggen, of te roepen liever. Eén van de mannen mompelde iets tegen een andere in een taal die Sam niet begreep. “Meekomen”, zei de man tegen Sam toen hij op een meter van hem af was. Alhoewel, hij zei niet echt “meekomen” maar wel iets wat er op leek en Sam was vrij zeker dat de man dat bedoelde. Hij werd bij zijn twee armen vastgepakt en meegesleept door de zaal. Hij wou zich wel verzetten maar iets in hem, iets raar vond dat dat niet nodig was. En iets anders, zijn gezond verstand, zei dat dat niet veel zin zou hebben.
  De twee mannen brachten hem naar de gang en één van hen mompelde iets tegen nog een andere man aan de deur. Die deed zijn mantel wat opzij en Sam zag iets wat rond zijn middel zat en wat verdacht veel op een pistool leek.

  Sam werd losgelaten maar een tel later opgeheven door een vierde andere man die blijkbaar ook buiten op de gang stond te wachten, hij legde Sam over zijn schouder en begon de trap af te gaan.

 3. #3

  Default

  Heb besloten er een vervolg aan te schrijven

  Zijn handen waren niet vrij maar werden, net als de rest van zijn lichaam zo hard tegen de man zijn lichaam geduwd, dat Sam bang was dat hij er nooit meer gevoel zou in hebben. Ze zaten helemaal boven en deden er verbazingwekkend weinig tijd over om beneden te komen. De man die Sam vast had sprong van de laatste tien treden en liep verder. Die sprong zorgde ervoor dat Sam met zijn neus op de schouder van de blijkbaar brede man smakte en zag dat daar nu een paar vlekken bloed op zaten.

  Plots voelde Sam de koude decemberwind om zijn oren gieren, het was een raar gevoel, hij had het ongelofelijk warm door zijn inspanningen om zich te bewegen maar dat wisselde zich af met het ijskoude gevoel dat de wind bracht. Hij zag dat ze de speelplaats overliepen en probeerde om hulp te roepen wat niet lukte en er alleen voor zorgde dat Sam bijna stikte in de man zijn schouder.
  Nu liepen ze op de straat en Sam hoorde een schuivend geluid, het geluid van een schuifdeur van een auto merkte hij toen hij in die auto werd geslingerd, hij kon nog even het gezicht van de man zien toen hij deur weer sloot. Het was vrij mollig met rare rimpels rond zijn oogleden maar net als alle andere mannen stonden zijn ogen scherp en waakzaam. Ondertussen opende zich meer deuren en hoorde Sam mannen instappen, hij keek de auto rond. Het was een normale maar toch wat chique auto, hij voelde nu pas dat de zetels leer waren zag aan het handvat van de schuifdeur dat het een Chrisler was. Hij besefte het plots, hij greep het handvat maar een stem lachte, het kwam van vooraan in de auto, hij zei ook iets, weer in die rare taal. ‘wat gebeurt er’, schreeuwde Sam tegen de man, hij zag echter geen aangezichten, er waren drie rijen zetels in de auto en Sam zag drie kruinen, allemaal donker, drie bruin en één zwart. De man vlak voor hem die al eerder Nederlands had getracht te spreken zei ‘Es in orse, wij helpe u’.
  ‘Wat ?!’, schreeuwde Sam.
  De persoon vooraan zei weer iets en gaf iets aan de andere man die zojuist met Sam praatte.
  Het was een soort kruising tussen een bril met één blauw glas en een halve pet met een sciencefiction tintje, iets wat Sam al eerder had gezien in programma’s als Star Trek. De man gaf het aan Sam, schudde een paar keer met zijn hoofd alsof hij iets probeerde te doen, hoewel hij wist dat dat niet kon.
  Sam pakte het aan en bekeek het met een blik van verbazing en wantrouwen. ‘Moet ik dit opzetten’, zei hij, eigenlijk alleen tegen zichzelf.
  Er kwam geen echte reactie en Sam twijfelde, hij vond het allemaal raar, dit voelde niet als een kidnapping maar hij kon toch niet stomweg dit ding op zetten. Waarom niet, zei een stemmetje in zijn hoofd, wat is het ergste dat er kan gebeuren – Sam werd uit zijn gedachten gehaald toen één van de mannen plots furieus begonnen te schreeuwen. Sam keek op en was opgelucht dat de man die voor hem zat schreeuwde tegen de man naast hem en niet tegen Sam. De man bleef maar schreeuwen en Sam wilde weten wat ze zeiden en iets in hem zei dat hij die rare bril moest opzetten.
  Hij pakte het ding vast en zette het op zijn hoofd zodat het éne ooglas voor zijn rechteroog stond.
  Het ding snerpte plots en veranderde in het groen en Sam verschoot en plots, hoorde hij stemmen, Nederlandse stemmen.

  ‘NU DOE JE HET WEER !!’, brulde de man die daarnet nog geen deftige zin in het Nederlands kon zeggen en nu perfect en zelfs met een West-Vlaams accent schreeuwde.
  ‘Et e werkt e toch’ antwoordde de man opstandig met een soort Spaans Italiaanse ondertoon.
  ‘Ik zal je..’, schreeuwde zijn buur toen plots een derde stem iets zei.
  ‘Stil’, zei de man aan het stuur zonder enig accent maar ook vlekkeloos Nederlands.
  ‘Wat gebeurt er ?’, zei Sam opnieuw nu raar genoeg iets meer in paniek omdat er nu iets gebeurde wat hij, zoals boven in de zaal toen de tijd precies stilstond maar toch weer niet, niet kon verklaren.
  ‘Dit klinkt misschien’, tja waarschijnlijk’, verbeterde de man zichzelf, ‘raar maar wij zijn hier om jou te redden’.
  ‘Van wat ?’, zei Sam die probeerde te kalmeren en de trilling uit zijn stem te krijgen.
  ‘Ik ben bang dat ik dat nog niet kan zeggen’, zei de man langzaam en kalm alsof hij zich echt op de volle 100% op de weg moest concentreren.
  ‘Eh, dit is moeilijk genoeg,’ ging hij verder ‘eh, doe jij verder Athel ?’.
  ‘Verder met wat je zei juist dat je de jongen niet kan helpen’, zei de man wat vermoeid.
  De man aan het stuur negeerde hem dus draaide Athel zich naar Sam toe. Hij had vrij lang bruin haar dat toch mooi in model viel en een normaal gezicht dat wel,net als zijn stem, vermoeid leek. Hij glimlachte toch en zei ‘Vraag wat je wilt, maar ik kan je niet beloven dat je ook maar iets meer te weten zult komen’.
  Geweldig, dacht Sam maar hij was wel wat gerustgesteld. ‘Eh’, begon hij, ’Naar waar gaan we eigenlijk ?’, was het eerste wat in hem opkwam.
  De man fronste, ‘Mhm, zo’n vijf uurtjes rijden van hier, ik weet de naam van de streek niet echt-‘Ja maar naar waar, ik bedoel naar wat ?’, onderbrak Sam hem.
  ‘Wel het klink misschien stom, maar dat zie je wel als we daar zijn’, zei de man vriendelijk en hij glimlachte weer.
  ‘Oké’, zei Sam en hij probeerde zijn ergernis zo goed mogelijk te verbergen.
  ‘Wie zijn jullie ?’, vroeg hij na eventjes te hebben nagedacht.
  ‘Dit heeft geen zin’, zei een stem die Sam nog niet eerder had gehoord en die blijkbaar van de man naast de bestuurder van de auto kwam. ‘Laat hem gewoon wat slapen, het zal goed voor hem zijn’, zei de man met een zalvende ondertoon.
  Sam kon zich niet inbeelden dat hij nu gewoon in slaap zou kunnen vallen en wou iets zeggen toen hij plots, alsof iemand gewoon het licht uitdeed in zijn hersenen aan niets meer dacht.


  Een raar gevoel, zijn lichaam startte zich stelselmatig weer op, hij deed zijn ogen open, hij zag twee grote ogen, hij hoorde geluid maar het was ver weg. Langzaam kwam alles weer terug, hij wilde opstaan maar voelde dat dat nog niet kon, zijn ogen begonnen scherper te zien en ook zijn gehoor was beter.
  ‘Raar hé’, zei een stem.
  ‘Wat..’, prevelde Sam.
  ‘We hebben je eh, in slaap gedaan’, zei de man zachtjes,’ we vonden dat dat beter voor je was’.
  Sam voelde dat alles in zijn lichaam weer normaal functioneerde en zette zich wat rechter, ze zaten nog in de auto en Athel zat naast hem.
  Hij kroop wat achteruit, ‘Waarom ?,..’ begon hij.
  ‘We zijn er’, zei een man vooraan, zijn stem klonk iets vrolijker en opgelucht terwijl de auto vaart minderde en langzaamaan stopte.
  Sam wou eigenlijk nog wat meer vragen stellen maar toen de mannen uitstapten en zijn deur opende ging hij toch eerst naar, buiten, haalde diep adem en keek om zich heen. Ze waren in een bos, het was er koud maar de bomen hielden de wind wat tegen. Vrees overmande Sam weer even, het kwam vooral door de omgeving, niemand zou hem horen als de mannen hem nu zouden vermoorden, de winden gierde akelig langs de boomtoppen en plots stond Athel voor hem.
  Hij was iets kleiner dan Sam had verwacht, hij zag er zenuwachtig uit en bibberde, hoewel dat ook wel van de koude kon zijn.

  ‘Gaat het ?’, vroeg hij met een merkwaardige blik in zijn ogen, het was niet zomaar belangstelling maar het was net of hij zich echt zorgen maakte, als een vader om zijn zieke kind ofzo.
  ‘Ja’, zei Sam en hij hield zijn vragen voorlopig voor zich.
  ‘Zé komen’, zei de man met het Italiaanse accent.
  Sam keek achter zich, de man keek in de lucht met zijn hand boven zijn hoofd voor de zon en Sam keek ook naar de hemel.
  Zoiets had hij nog nooit gezien, op de wolkenloze mooie blauwe lucht was een soort storm wolk afgetekend die razendsnel groeide en op hen afkwam. Na een paar seconden was heel de hemel donkergrijs, begon het regen en werd het donker. Sam zag even niets maar plots werd alles en iedereen verlicht door een enorme gevorkte bliksemschicht bij direct gevolgd door een oordovende donkerslag. De wind waaide onmenselijk, nee onnatuurlijk hard en Sam viel bijna omver maar werd rechtgehouden door de hand van Athel. Hij probeerde iets te roepen maar hoorde zichzelf niet eens en keek weer naar de hemel.
  Heel de storm kwam in één punt samen en dat punt kwam recht op hen af, het was alsof een enorme tornado juist hier de grond zou raken, het gebeurde allemaal in enkele seconden.
  Sam begon de zuigkracht te voelen maar werd tegengehouden door Athel.

  En toen plots, totaal onverwacht schoot hij de lucht in en nog juist voor hij zijn ogen niet meer kon openhouden zag hij dat ook de andere in de lucht vlogen, hij zag het gezicht van een man maar kon er niets uit opmaken, de man zijn gezicht werd zo hard vervormd door de zuigkracht dat het leek alsof zijn huid te snel ging voor de rest van zijn lichaam.
  Hij zag nog juist in zijn ogen een mengeling van angst en vastberadenheid.


  Dat was altijd speciaal geweest aan Sam, aan iemand’s ogen kon Sam meestal alles zien, angst, woede, liefde,…
  Mensen die hem niet kenden vonden het altijd vreemd, de blik die hen aanstaarden, alsof ze het wisten, ze keken dan vaak weg of sloten hun ogen. Sam kon niet gewoon zijn blik over iemand’s ogen laten glijden zonder er echt in te kijken.
  Met de jaren evolueerde die gave, het ging sneller, preciezer, af en toe zag hij zelfs meer dacht hij. En soms twijfelde hij, misschien verbeelde hij het zich allemaal, misschien was hij helemaal niet speciaal.
  Sam kon alles altijd heel goed relativeren voor zich zelf maar dat niet, want dat was bijna altijd zijn laatste steunpunt, dat hij speciaal was, dat hij dingen kan die andere niet kunnen, niet begrijpen en vanaf het moment dat er rare dingen gebeurde in de studiezaal, vanaf het moment dat de tijd stilstond, dat de mannen binnenkwamen, koesterde Sam een soort hoop en vooral verlangen dat hem nu eindelijk antwoorden zou worden gegeven.
  Toen hij plots even verblind werd door een fel wit licht en het even leek alsof het licht in zijn hersens weer uitging.

 4. #4
  Cha0sMarin3's Avatar Semisalis
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Hoofddorp, The Netherlands
  Posts
  462

  Default

  een schrijver!!!

 5. #5
  The Dutch Devil's Avatar Krakiszki the Hunter
  Content Emeritus

  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Netherlands
  Posts
  2,246

  Default Nederlands (Dutch)

  Zoals ik al zei is het oude thread gesloten, waarom is hier:

  Spoiler Alert, click show to read: 
  Zoals sommige al opgemerkt hebben zijn de posts counts van een paar mensen een stuk lager, dit is omdat er een groot aantal threads wordt verwijderd. De threads die verwijderd worden zijn grote threads met meer dan 10k posts, waarom dat is kan hier gelezen worden: Link.

  Het meest relevante stukje is dit:

  Quote Originally Posted by GrnEyedDvl View Post
  Report large threads, 10,000 or so posts. I have no idea how many we have, but we need to close them and open new ones.


  Quote Originally Posted by Originele OP View Post
  De mods hier geven de niet-Engelssprekenden onder ons de mogelijkheid om onze moedertalen te gebruiken. Alle Nederlanders moeten hier zijn. Gedraag je en hou je aan de regels, en ik zal niets doen, maar wee diegenen die het wel proberen te verzieken.
  Balen dat een paar van jullie zoveel posts verliezen.

  Hallo, ik ben de nieuwe burgerwacht

  lolIsuck
  Last edited by lolIsuck; August 28, 2012 at 06:04 PM. Reason: Because I can, also update

  Patronized by the glorious all knowing Legio.

 6. #6

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Don't worry Dutch Devil. Bedankt voor het inlichten. Betekend dat we weer veel moeten spammen om bij het oude niveau te komen. Oh, en het betekend dat ik TWC niet zo snel de rug toekeer aangezien ik van plan was om bij 5000 posts te stoppen.

  Lets start the discussion

  iemand nog twijfels over het kampioenschap van Ajax? het lijkt nu wel zeker aangezien we 6 punten los staan, 7 als je doelsaldo meerekent. hehehe.. 60 +

  oh and btw. First post!


 7. #7

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Ja Ajax is nu wel kampioen en Feyenoord gaat voorronde CL spelen En dan kan men wel zeggen dat we daar niks te zoeken hebben. Geen een Nederlandse club heeft daar iets te zoeken.

 8. #8

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Ja Ajax is nu wel kampioen en Feyenoord gaat voorronde CL spelen En dan kan men wel zeggen dat we daar niks te zoeken hebben. Geen een Nederlandse club heeft daar iets te zoeken.
  don't think so.


 9. #9
  Ciloron's Avatar Vicarius
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  Netherlands
  Posts
  2,521

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Quote Originally Posted by The Dutch Devil View Post
  Balen dat een paar van jullie zoveel posts verliezen.
  Post/reputation ratio gaat wel omhoog

 10. #10

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Post/reputation ratio gaat wel omhoog
  die is toch al laag bij mij, so i don't carez.. Wat gebeurt er trouwens als er posts waarvoor je rep krijgt vernietigd worden?


 11. #11
  Mangerman's Avatar Only the ladder is real
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  The Netherlands
  Posts
  4,401

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Wees gerust, dan behoud je gewoon je rep.

 12. #12
  The Dutch Devil's Avatar Krakiszki the Hunter
  Content Emeritus

  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Netherlands
  Posts
  2,246

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Quote Originally Posted by Mangerman View Post
  Wees gerust, dan behoud je gewoon je rep.
  yup, alleen het comment wordt dan wel vervangen met N/A als ik het goed heb.

  Patronized by the glorious all knowing Legio.

 13. #13

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Wees gerust, dan behoud je gewoon je rep.

  Gut, Gut.


 14. #14

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Quote Originally Posted by Ghost Writer View Post
  don't think so.
  Wie denk jij dan?

 15. #15

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Twente ofzo. Nee misschien heb je wel gelijk. Rotterdam doet het verrassend goed.


 16. #16

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Misschien ben ik ook wel te optimistisch. Kan natuurlijk nog alle kanten op.

 17. #17

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  ja, maar zowel Twente als Psv als Heerenveen spelen erg zwak voetbal... Feyenoord daarentegen doet het echt niet slecht, degelijk voetbal.


 18. #18

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Het ligt er denk ik aan wat Feyenoord tegen ADO gaat doen. Als ze die winnen heb ik vertrouwen dat ze 2e worden.

 19. #19

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Ja idd. Ze moeten volgens mij ook nog tegen AZ over 2 weken.. dat zal cruciaal worden. Ik gun het AZ en Feyenoord het meeste. PSV en Twente hebben het laten liggen en spelen daarnaast gewoon echt erg slecht voetbal.


 20. #20
  Emperor of Hell's Avatar SPA-NED 1-5
  Join Date
  Jul 2011
  Location
  Netherlands
  Posts
  5,747

  Default Re: Nederlands (Dutch)

  Hmm, misschien wel leuk om een post op de eerste page te hebben

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •