PDA

View Full Version : Wars  1. The War to Retake Kyoto (1568)
  2. (resolved) The Otomo-Ryuzoji War (1568)
  3. The Mori-Amako War (1568)
  4. The Yamana-Isshiki War (1568)